Léčba

Způsob léčby prsního karcinomu
se pro každou pacientku stanovuje individuálně
a berou se přitom v úvahu
všechna specifika její situace. 

 • Léčebný plán

  Způsob léčby prsního karcinomu se pro každou pacientku stanovuje individuálně a berou se přitom v úvahu všechna specifika její situace. Na sestavování léčebného plánu se podílí celý tým lékařů, do něhož patří klinický onkolog, chirurg, rentgenolog, radiační onkolog, patolog a v případě potřeby i další odborníci.

 • Cesta pacientky po KOC

  Podívejte se na ojedinělý film, ve kterém vás pacientka provede léčbou rakoviny prsu.

  Film vznik v rámci projektu Daruj knoflík.

 • Operace prsu

  Obecně pro léčbu rakoviny prsu platí, že pokud je tumor operovatelný a nebyly prokázány vzdálené metastázy, měl by být z těla hned na počátku léčby chirurgicky odstraněn.

  V minulosti se běžně prováděla ablace prsu (úplná amputace). Současná medicína však bere ohled na to, že pro ženu je tento radikální zákrok velmi stresujícím postižením, se kterým se špatně vyrovnává.

  Radioterapie

  Ozařování nádoru je jednou z nejstarších onkologických léčebných technik. Působí na nádorové buňky tak, že zahynou nebo ztratí schopnost nekonečného množení. Dnes se ho využívá jako doplněk operace, a to zásadně po operaci, kdy se v prsou předpokládá minimum zbylých patologických buněk. V tom případě je efektivní. Nemůže však nikdy nahradit operaci, protože samo o sobě není schopné rakovinu vyléčit.

 • Chemoterapie

  Chemoterapie patří k systémovým metodám léčby rakoviny. Využívají se při ní cytostatika, chemické preparáty zastavující růst a množení buněk. Jsou to látky syntetického původu nebo deriváty látek získaných z rostlin či plísní. Vzhledem k tomu, že působí především na buňky, které rostou a dělí se, zasahují i zdravé buňky, a proto mají řadu nežádoucích účinků.

 • Hormonální léčba

  Hormonální léčba patří mezi nejstarší prostředky používané proti karcinomu prsu. Její účinnost je ovšem podmíněna přítomností hormonálních receptorů v nádorové tkáni, která svědčí o tom, že nádor je závislý na hormonálních podnětech. Pokud tyto receptory nejsou při histologickém rozboru v buňkách nádoru prokázány, hormonální léčba se neaplikuje, nemá smysl.

  Biologická léčba

  Biologická léčba je zatím nejmodernějším výdobytkem v léčbě rakoviny, a přestože je vývoj biologických léčiv záležitostí poměrně mladou, je zřejmé, že významně posunul a ještě posune možnosti onkologie 21. století.

 • Rehabilitace po léčbě

  Cílem fyzikální rehabilitace je minimalizovat nepříznivé pohybové následky léčebných výkonů, zejména chirurgických, případně jim zcela předejít. Má být zahájena neprodleně po primárním, tj. většinou chirurgickém zákroku.

 • Histologie

  Definitivní odpověď na otázku, zda se jedná o zhoubný nádor, může dát teprve histologický rozbor podezřelé tkáně.

  Vedlejší účinky léčby

  Možných vedlejších účinků je mnoho, to ale neznamená, že se u každého musí všechny projevit. Snášenlivost léčby je naprosto individuální.

Kde ti pomohou

Najdi nejbližší komplexní onkologické centrum (KOC) ve svém kraji.

Plzeňský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královehradecký kraj Pardubický kraj Olomoucký kraj Moravskoslezský kraj Zlínský kraj Jihomoravský kraj Vysočina Jihočeský kraj Praha Středočeský kraj
[MAP CR]

Pokračujte výběrem konkrétního regionu z mapky.