Neboj se zeptat HNED!

Postup léčby určuje tým lékařů, přesto má pacientka právo vyžádat si druhý názor odborníka na jiném specializovaném pracovišti. Nebojte se zeptat, konzultace Vám může změnit život.

Obracejí se na nás pacientky s velmi podobnými příběhy. „Pan doktor mi řekl, že mám jít na operaci. Byla jsem ráda, že to budu mít rychle za sebou. Nezeptala jsem se, zda mně udělali všechna vyšetření, netušila jsem, že mám projít mamární komisí. Až po operaci jsem zjistila, že něco není v pořádku.” 

Této situaci můžete předejít. Důležité je, abyste prošly mamární komisí. Ta se skládá z mamologa, patologa, chirurga, onkologa. V nemocnicích, které poskytují kvalitní péči, jsou takové komise samozřejmostí.

Bohužel máme zkušenosti, že ne všechny pacientky takovou komisí prošly. Proto máme u nás možnost druhého názoru - Second opinion. 

 

  • Second opinion není internetová poradna. Second opinion je možnost oslovit přední české odborníky a být jimi vyšetřena.
  • K tomu je samozřejmě (kromě histologie) potřeba osobní účast pacientky. Návštěvu je nutné domluvit dopředu, telefonické a e-mailové kontakty jsou uvedeny u každého specialisty zvlášť.
  • Prosíme Vás, abyste dodržovali čas, určený ke komunikaci v rámci tohoto projektu. Účast v Second opinion neznamená nedůvěru ke svému ošetřujícímu lékaři.
  • Je to touha pacientky být skutečně informovanou, snaha získat maximální možné informace. Jen informovaná pacientka může být skutečným partnerem svému lékaři v jejich náročném boji s nemocí.

Histologie

Je zaměřena na mikroskopické vyšetření malého kousku podezřelé tkáně, který byl předem odebrán z pacientova těla.

Odběr vzorku, tzv. biopsie, se provádí jako plánovaný výkon v nemocnici nebo během operačního zákroku. Cílem je odebranou tkáň posoudit a určit podle charakteristických struktur povahu onemocnění.

MUDr. Pavel Fabian, Ph.D.

Prof. MUDr. Aleš Ryška, Ph.D.

 

Onkologie

Zabývá se diagnostikou a nechirurgickou léčbou nádorových onemocnění.

Prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D.

Prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc.

 

Onkochirurgie

Zabývá se operační léčbou zhoubných nádorů. Cílem specifických pravidel onkochirurgie je co nejúplnější odstranění nádoru a zabránění dalšímu rozsevu nemoci.

MUDr. Oldřich Coufal, Ph.D.

MUDr. Engelová Daniela

MUDr. Jiří Gatěk Ph.D.

MUDr. Pavel Jandík, Ph.D.

 

Radioterapie

Využívá k léčbě nádorů ionizující záření. Asi 50 % onkologických pacientů absolvuje v průběhu léčby ozáření, buďto s cílem kurativním, tj. vyléčení nádoru, nebo paliativním, tj. zmírnění obtíží nádorem způsobených.

MUDr. David Feltl, Ph.D., MBA