Histologie

Definitivní odpověď na otázku, zda se jedná o zhoubný nádor, může dát teprve histologický rozbor podezřelé tkáně.

Lékař, většinou ještě na rengenologickém oddělení, zajistí tzv. biopsii - odebere vzorek tkáně a pošle ho do laboratoře k mikroskopickému zkoumání. Podle způsobu, jakým se vzorek odebírá, se rozlišuje:

 • Punkční biopsie
  Lékař provede punkci, tzn. napíchne ložisko jehlou, kterou vyjme vzorek (tekutinu). Pokud jde pouze o cystu, která je naplněna vodou, sama punkce problém často vyřeší.
 • Incizní biopsie
  V případě, že obsahem podezřelého ložiska je krev nebo vše nasvědčuje na nádor, vyjme se vzorek tkáně chirurgickým řezem.
Biopsie potvrdí, nebo vyvrátí podezření na zhoubný nádor. Buď připravena na chvíli, kdy se dozvíš výsledek. Pozitivní onkologický nález znamená pro každého velkou psychickou zátěž. Nezůstávej s tím problémem sama.
Až si půjdeš pro výsledky, vezmi s  sebou někoho z rodiny nebo ze svých přátel. Do té doby shromažďuj informace, abys výsledkům lépe rozuměla a mohla se ptát. Informace ti dávají možnost orientovat se v problému a zajistit si přístup k nejmodernějším a nejúčinnějším způsobům léčby.

 

Co ukáže histologický rozbor nádorové tkáně

Každý nádor musí být vyšetřen patologem - bez tohoto vyšetření není lékař oprávněn k jakékoli onkologické léčbě. Patolog nejprve prozkoumá odebraný vzorek tkáně a později také veškerou tkáň vyjmutou z těla pacientky při prvním léčebném zásahu - operaci prsu. Cílem jeho šetření je zjistit především:

 • Druh nádoru
  Nejčastěji, ze 73 procent, se jedná o karcinom duktální, tedy vycházející z buněk výstelky duktů. Se čtrnáctiprocentní pravděpodobností půjde o karcinom lobulární, který vychází z buněk výstelky lalůčků (lobulů). Zbytek případů tvoří méně obvyklé typy karcinomu.
 • Velikost a agresivitu nádoru
  Patolog je schopen odhadnout, jak je nádor nebezpečný, jak rychle roste a jestli už se šíří do lymfatických uzlin a krevního řečiště.
 • Přítomnost hormonálních receptorů
  Hormonální receptory v nádorových buňkách předznamenávají možnost hormonální léčby. Při hormonální léčbě prsního karcinomu se užívají prostředky, které blokují tyto receptory, tj. znemožňují jim navázání hormonů. Nádory, u nichž nejsou tyto receptory přítomny, na hormonální léčbu nereagují. Zjišťování hormonálních receptorů je povinné.
 • Přítomnost znaku HER2
  Přítomnost uvedeného znaku na buňkách karcinomu se zjistí přibližně u jedné z pěti jím postižených žen. Signalizuje vysokou agresivitu nádoru a rychlý rozvoj choroby, zároveň ale znamená pro pacientku příznivou zprávu, totiž že v jejím případě bude učinkovat tzv. biologická léčba.
  Jedná se o moderní metodu léčby, která má minimální vedlejší účinky a nezpůsobuje žádné život ohrožující komplikace. Spočívá v podávání specifické látky schopné blokovat patologické receptory HER2 na nádorových buňkách. Zjišťování HER2 je povinné a enormně důležité.
Máš právo znát typ svého nádoru i stav receptorů. Ptej se na výsledky histologického vyšetření. Zajímej se o podrobnosti, zejména o to, zda v tvém případě byla zjištěna přítomnost receptorů HER2 na buňkách karcinomu.
Požaduj na lékaři informaci, jestli pro tebe přichází v úvahu biologická léčba, případně ho požádej, aby tě převedl do některého z akreditovaných onkologických center. Přihlásit se tam můžeš i sama. Léčba biologickými látkami je totiž velmi nákladná a mimo tato centra nesmí být aplikována.
Každá pacientka, u níž jsou výsledky vyšetření na HER2 pozitivní, na ni ale má právo a tato léčba je plně hrazena zdravotními pojišťovnami.