Psychologická pomoc

„Máte zhoubný nádor,“ říká člověk v bílém plášti. A není to ve filmu, je to skutečnost. Žena, která si právě vyslechla svou diagnózu, je vylekaná a ochromená. Právě se jí zhroutil celý svět...

Šok z diagnózy

Šok je první reakce na zlou zprávu. Je to velmi vypjatý stav plný negativních emocí. Náhlé trauma, které si prožije každá žena, když zjistí, že onemocněla karcinomem prsu, trvá několik hodin. Pak odeznívá, ale černé myšlenky přetrvávají.

Jsou to myšlenky na smrt, úzkostné představy bolesti a utrpení, návaly sebelítosti, výčitek nebo zlosti. Těmto pocitům je třeba dát volný průchod, mluvit o nich se svými nejbližšími.

Pokud se v takovémto okamžiku nemocná uzavře do sebe, své pocity v sobě dusí a navenek vypadá klidná a vyrovnaná, je to varovný signál. Může jít totiž o letargii, která snadno přeroste do stavu těžké deprese.

Deprese

Depresemi trpí asi jedna třetina pacientek s karcinomem prsu. Pro většinu žen je nejhorším obdobím prvních šest měsíců po diagnóze, u některých ale deprese přetrvávají i několik let. Jedná se o dlouhodobý stav změny nálady projevující se trvalým strachem, nepřekonatelnou úzkostí a těžkým stresem.

Myšlení se zpomaluje, žena cítí jen sebelítost a méněcennost, ztrácí zájmy, odmítá sex, má svíravý pocit na hrudi, nemůže spát, a když usne, budí se po dvou, třech hodinách, je extrémně unavená a postupně zcela vyčerpaná.

Takovýto psychický stav je velice závažný, a pokud se z něj pacientka včas nedostane, její léčba může být ztížena a naděje na úspěch se zmenšuje. Pacientka sama na to rozhodně nestačí, a to ani za pomoci blízkého člověka.

Objeví-li se příznaky deprese, je nanejvýš žádoucí požádat o pomoc psychologa. V dnešní době už je celkem běžné, že přímo na onkologickém pracovišti je pacientům k dispozici specializovaný klinický psycholog.

 

Nestyď se vyhledat odbornou pomoc, máš-li vážné psychické potíže kvůli nádorovému onemocnění. To není projev slabosti, ale naopak odhodlání se s problémy vypořádat. Tvůj ošetřující lékař ti v případě potřeby může předepsat vhodné léky, které ti zlepší náladu, potlačí úzkost a pomohou usnout.
Větší prospěch ti ale přinese  psychoterapie pod vedením zkušeného psychologa. Ta ti pomůže nejen vyrovnat se s diagnózou i se symptomy onemocnění, ale také s řešením rodinných vztahů, sexuálních problémů nebo s návratem do zaměstnání. Psychoterapii máš plně hrazenou ze zdravotního pojištění.


Psychika má moc uzdravovat

Obecně platí, že lidé, kteří nerezignují, ale přijmou nemoc jako výzvu, mají větší šanci na vyléčení než ti, kteří se odevzdají svému osudu.

Bojové nastavení, touha žít a schopnost přizpůsobit se vzniklé situaci a počítat s riziky léčby i s možným nezdarem dodává tělu sílu bojovat s nádorem a nutí ho k uzdravení.

Z lékařské praxe jsou známy případy lidí, kterým před patnácti lety předpovídali konec a kteří navzdory osudu stále žijí.