Finanční pomoc

Pokročilé nádorové onemocnění ovšem mění sociální situaci pacientky celkem významně. Nemocná žena musí většinou opustit zaměstnání a vyrovnat se s omezenými možnostmi dalšího uplatnění.  Její stav dokonce může vyžadovat péči druhé osoby.

Nemoc bývá často příčinou sociálních a existenčních problémů. Karcinom prsu, pokud byl podchycen včas, nemusí do běžného života zasáhnout nijak razantně. Většina pacientek je schopna pokračovat ve své práci a finanční dopad na rodinu bývá minimální.

Pokročilé nádorové onemocnění ovšem mění sociální situaci pacientky celkem významně. Nemocná žena musí většinou opustit zaměstnání a vyrovnat se s omezenými možnostmi dalšího uplatnění. Její stav dokonce může vyžadovat péči druhé osoby.

V případě jakýchkoli existenčních problémů je možné počítat s finanční podporou ze strany státu.

 • Nemocenské dávky
  Podle zákona o nemocenském pojištění má pacientka, kterou lékař uznal za dočasně neschopnou výkonu zaměstnání, právo na nemocenské dávky. Po skončeni podpůrčí doby, která trvá nejdéle 380 kalendářních dnů, musí nastoupit do práce nebo zažádat o některý z důchodů.
 • Invalidní důchod
  Podmínkou přiznání invalidního důchodu je placení sociálního pojištění po dobu pěti let. Po vyčerpání ročního období pracovní neschopnosti má pacientka, která je stále neschopná práce, možnost požádat o invalidní důchod. Potřebný dotazník vyplňuje praktický lékař nebo onkolog. Pacientka může získat buď částečný, nebo plný invalidní důchod.
 • Lázně
  Dva roky po skončení protinádorové léčby má pacientka nárok na komplexní lázeňskou léčbu, která je plně hrazena ze zdravotního pojištění. Každý druhý rok poté je dále možno požádat o příspěvkovou lázeňskou léčbu.
 • Cestovné
  Náklady na cestu do nemocnice a zpět jsou hrazeny zdravotními pojišťovnami, a to většinou ve výši, která odpovídá ceně jízdenky na veřejnou dopravu do nejbližšího adekvátního zdravotního zařízení. Náhrada v této výši náleží i pacientkám dopravujícím se do nemocnice autem. Mezi jednotlivými pojišťovnami mohou být ale v úhradách cestovného rozdíly.
 • Sociální dávky
  Pacientka může při splnění určitých podmínek požádat na příslušné správě sociálního zabezpečení o další sociální dávky, například o příspěvek pro osobu, která o ni pečuje.
 • Podpora při rekvalifikaci
  Setrvávat v invalidním důchodu po ukončení terapie může mít negativní vliv na psychiku pacientky, protože je vyřazena ze společnosti. Pokud pacientka nemůže už vykonávat stejnou práci jako dříve, má zaměstnavatel povinnost nabídnout jí jiné pracovní zařazení. Vhodným řešením pro znovunalezení práce může být rekvalifikační kurz, který pacientce uhradí úřad práce.
Informace o možnostech finanční podpory ti poskytne sociální odbor místního úřadu. Můžeš pracovat i v případě, že pobíráš invalidní důchod. Podrobnosti se dozvíš na úřadu práce.