Zhoubný nádor

Rakovina není jedna choroba. Jedná se o různé druhy onemocnění, jež mají jedno společné - patologické buňky, které se vymkly kontrolním mechanizmům organizmu. Tyto buňky překotně rostou, množí se, vytvářejí nádor a postupně pronikají i do vzdálených tkání a orgánů, které ničí. Pod pojmem rakovina se skrývá více než sto různých nemocí.

Vznik nádoru

Různé karcinogeny, jako jsou například některé chemické látky, viry nebo ionizační záření, mohou způsobit nevratné změny v genetickém materiálu buňky. Takováto pozměněná buňka je buď zničena imunitním systémem organizmu, nebo se z ní stane pod vlivem dalších faktorů (hormonů, růstových faktorů, onkogenů) buňka nádorová.

Prsní nádor a jeho invaze

Na začátku je neregulovaná buňka, která se množí. Vznikající nádor se do určité doby drží v mezích bazální membrány mlékovodu nebo lalůčku. Během dalšího vývoje a dělení začnou ale buňky pronikat membránou a šířit se mízní a krevní cestou.

Rychlost šíření je dána poměrem mezi obrannými silami organizmu a agresivitou nádoru. Zhoubné buňky pronikají do lymfatických uzlin. Pokud se zde zachytí a nejsou zničeny, vznikají lymfatické metastázy.

V tomto případě se jedná o tzv. lokoregionální postižení, tedy místní, ohraničené. Pokud se ale některým ze zhoubných buněk podaří projít uzlinou, šíří se krevním řečištěm po těle a vytvářejí metastázy ve vzdálených orgánech a tkáních. V tomto případě se jedná o tzv. systémové onemocnění.

 

schema onemocneni

 

Cesty nádorové diseminace: Tumor se šíří cestou krevní a cestou lymfatickou. Časnost diseminace je dána rovnováhou či nerovnováhou mezi agresivitou nádoru a obrannými silami organizmu.

 

Těžko můžeš zabránit vzniku nádoru, ale můžeš zásadně ovlivnit to, v jakém stadiu bude podchycen, a tím i jaké budou možnosti a výsledky léčby! Dnešní medicína má k dispozici mamograf, díky němuž je schopna odhalit nádor v době, kdy je ještě nehmatný a není invazivní.
Včasný nález umožňuje chirurgický zákrok zachovávající prs a znamená velkou šanci na vyléčení bez nepříznivých následků. Na možnost mamografického vyšetření se informuj u svého gynekologa.