Rodina a přátelé

U karcinomu prsu, jako u každého onkologického onemocnění, je mimořádně důležité, aby pacientka měla emocionální a sociální podporu blízkých osob. K tomu je zapotřebí udělat vše pro to, aby veškerá komunikace mezi ní a členy rodiny nebo přáteli byla naprosto otevřená, upřímná a bez zábran.

Jakákoli tabuizace, ať už z jedné, nebo z druhé strany, vytváří zeď, která nemocnou uvrhne do samoty a zoufalství a vezme jí chuť žít a odhodlání bojovat.

 

Co může pro pacientku udělat partner, přítel, člen rodiny

Partner a ostatní členové rodiny jsou v těžké situaci stejně jako pacientka. I oni prožívají muka, mají strach o její život, připadají si bezmocní a nevědí, čím ji a sebe utěšit.

Pacientka může trpět prudkými výkyvy nálad od sebelítosti po zlobu a oni se pak komunikace s ní mohou obávat a mají tendenci se jí vyhýbat. To je ale velká chyba. Není potřeba pacientce lhát nebo něco předstírat.

Nejdůležitější je být s ní, dotýkat se jí, naslouchat jí bez komentáře, přijímat její pocity jako přirozené a nutné a snažit se pochopit její potřeby a žádosti. Největší pomocí pak je podpora v léčbě, což znamená např.:

  • orientovat se v problematice, zjistit si co nejvíce informací o rakovině prsu
  • doprovázet ji do nemocnice, mluvit s lékaři, sledovat vývoj situace a znát všechny podrobnosti jejího případu
  • požadovat, aby dodržovala program léčby
  • povzbuzovat její schopnost starat se o sebe a vyjádřit jí obdiv za to, jak je silná
  • vyjádřit radost z každé známky zlepšení a dát jí najevo, že vypadá lépe
  • věnovat se společným činnostem, jít za kulturou, pobavit se
  • trávit s ní co nejvíce času

Úloha blízkých osob při léčbě rakoviny je zásadní

V červnu 2009 byla v Praze představena putovní výstava fotografií amerického herce a fotografa Kevina Rankina nazvaná Breast Friends for Life. Na fotografiích se objevily známé osobnosti z celého světa, které tím chtěly vyjádřit podporu lidem zápasícím s nádorovým onemocněním a přesvědčit veřejnost o tom, jak důležité je v takové těžké životní situaci mít oporu blízkého člověka.

Fotografie nezachycovaly jednotlivce, ale páry. Lidi spojené společnou zkušeností ze zápasu s rakovinou. Vždy ženu, která nemoc prodělala, a jejího přítele nebo přítelkyni v boji o život. Ženy na snímcích k nám promlouvaly jasně: Onemocněla jsem rakovinou prsu, ale vyléčila jsem se. Zvládla jsem to i proto, že jsem na to nebyla sama. Měla jsem svého „breast friend".

Objektiv Kevina Rankina zachytil různé dvojice, kamarádky, sestry, matky a dcery, manžele. Byla mezi nimi i česká herečka Marta Vančurová se svým přítelem a zároveň onkologem Václavem Pechou, spoluzakladatelem pacientské organizace Mamma Help. Výstava ukázala jednu důležitou věc, totiž že úspěšná léčba rakoviny nezávisí jen na umu lékařů, ale i na dostatku lidského tepla v pacientově nejbližším okolí.

 

Tvá diagnóza není tabu!  
  • Poděl se o svůj problém se svými blízkými, neuzavírej se do sebe. Nestyď se před nimi mluvit o svých pocitech, o svém strachu z bolesti či možné smrti. Nepotlačuj žádné své emoce ani pláč. Popírání emocí a apatie nejsou známkou statečnosti. Teprve, když ze sebe dostaneš svůj žal, může se v tobě zrodit nový postoj - bojové nastavení a víra v budoucnost. 
  • Nech někoho z nejbližších, kdo projeví dostatek odhodlání ti pomáhat, aby vše od diagnózy po ukončení léčby absolvoval s tebou. Tento člověk bude v kontaktu s tvým ošetřujícím lékařem, společně s tebou si vyslechne diagnózu, bude znát podrobně tvůj léčebný plán, řekne ti svůj názor na volbu léčebné alternativy, bude tě sledovat v průběhu léčby a prožívat vše s tebou.
  • Nevyhýbej se žádnému rozptýlení s příbuznými či přáteli. Snaž se trávit s nimi co nejvíce času, choď na návštěvy, zúčastňuj se rodinných oslav, neodmítej pozvání do kina, na koncert nebo do divadla.