Služby, příspěvky, organizace, poradny

Kde a koho je možné kontaktovat a o co požádat.

Poradna pro uživatele sociálních služeb

Stránky projektu Národní rady osob se zdravotním postižením ČR obsahují soubor informací, které lze využít při hledání potřebné sociální služby

Pro mladé pacientky

Projekt 35 je speciálním programem, jenž připravila skupina odborníků Onkologické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice a 1. LF UK v Praze a  Masarykova onkologického ústavu v Brně

Fyzioterapeutická poradna

Novou poradnu otevřeli v pražském Mamma HELP centru, kterou vede zkušená fyzioterapeutka Hanka Vránová

Onkofórum pro nás všechny

Na začátku září byl spuštěn nový onkologický portál s adresou www.onkoforum.osudy.cz

Onkologické informační centrum Vám odpoví na Vaše dotazy

Potřebujete vědět, jak se chránit před zhoubnými nádory? Máte obavy, jestli onemocnění zavčas poznáte?

Home care je úžasná pomoc při péči o pacienta

Home care je nestátní zdravotnické zařízení, které poskytuje zdravotní péči přímo v domácím prostředí pacienta

Co je to domácí péče?

Komplexní domácí péče je integrovaný sytém zahrnující zdravotní i  sociální péči, poskytovanou klientovi (pacientovi) v jeho vlastním sociálním prostředí = doma

Příspěvek na péči

Mnohé z nás, co jsme ve středním věku, se staráme o své již ne zcela soběstačné rodiče, případně o další členy rodiny s nějakým handicapem

Proti rozhodnutí o důchodu lze nově podat námitky

Od 1. ledna 2010 platí v důchodovém pojištění změny, o nichž řada lidí není zcela přesně informována. Pokud nevyužijí nových možností, mohou se  tak krátit na svých právech

Kdy může být příspěvek na péči snížen či odebrán?

Příspěvek na péči je přiznáván z důvodu závislosti osoby na pomoci jiné fyzické osoby, bez ohledu na příjmy žadatele či jeho pracovní aktivity

Jak se změní invalidní důchody od roku 2010

Tři stupně invalidity zavádí od 1. ledna 2010 zákon č. 306/2008 Sb., který novelizuje současný zákon o důchodovém pojištění č. 155/1995 Sb.

Příspěvek na péči – jeho užití a kontrola

Na dotazy odpověděl doc. Mgr. et PaedDr. Jan Michalík, Ph.D.

Sloučení lékařských posudkových služeb

Od 1. července 2009 došlo ke sloučení lékařské posudkové služby České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) a lékařské posudkové služby úřadů práce (ÚP)

Upozornění pro pečující osoby ve starobním či invalidním důchodu

Pečující osoby ve starobním či invalidním důchodu, pozor! Požádejte si na ČSSZ o přepočet vašeho starobního nebo invalidního důchodu!

Seniorům - portál nejen pro seniory

Možná se taky rádi podíváte na nově spuštěný portál www.seniorum.cz, který je podle sloganu autorů, občanského sdružení ŽIVOT 90, určen „nejen pro seniory".