Kdy může být příspěvek na péči snížen či odebrán?

Příspěvek na péči je přiznáván z důvodu závislosti osoby na pomoci jiné fyzické osoby, bez ohledu na příjmy žadatele či jeho pracovní aktivity

Příspěvek na péči je přiznáván z důvodu závislosti osoby na pomoci jiné fyzické osoby, bez ohledu na příjmy žadatele či jeho pracovní aktivity.

K odejmutí či snížení příspěvku může dojít pouze v případech, kdy dojde ke změně závislosti (ať již snížení či zvýšení závislosti - na základě kontroly nebo žádosti o zvýšení), popř. pokud oprávněná osoba nesplní některou zákonem požadovanou skutečnost (zejména neoznámí poskytovatele pomoci). Jelikož oznámení poskytovatele pomoci, tedy osoby, která zajišťuje potřebnou péči a pomoc je jednou z podmínek vyplácení příspěvku na péči, je právě v případě, žeosoba pečující začne pracovat např. na zkrácený úvazek, nutné hlásit jakékoliv změny, a to v termínu stanoveném zákonem - tedy do 8 dnů.

Takže, pokud budou péči o oprávněnou osobu zajišťovat i osoby jiné, než jsou na úřadě nahlášeny, je třeba je dodatečně oznámit na tiskopise předepsaném MPSV - Oznámení o poskytovateli pomoci. Pokud nedojde současně i k jiné změně (např. adresy, způsobu výplaty aj.), není v souvislosti s příspěvkem na péči potřeba již nic hlásit.

Na dotaz odpovídala Jana Šťavíková, Magistrát města Brna

Tiskopisy, ale i spoustu užitečných informací získáte na webu Ministerstva sociálních věcí:

www.portal.mpsv.cz/forms