Poradna pro uživatele sociálních služeb

Stránky projektu Národní rady osob se zdravotním postižením ČR obsahují soubor informací, které lze využít při hledání potřebné sociální služby

Stránky projektu Národní rady osob se zdravotním postižením ČR obsahují soubor informací, které lze využít při hledání potřebné sociální služby, jednání s poskytovatelem služby a zejména v procesu přípravy a uzavírání Smlouvy o poskytování sociální služby. Jsou zde rovněž potřebné právní normy, odborné texty, odkazy na odbornou literaturu a elektronické informační zdroje i prostor pro diskusi.

V samostatné části se nachází přehled poraden uživatelům sociálních služeb zřízených v 77 městech České republiky.

Součástí stránek je i internetová poradna, do níž lze zasílat dotazy k sociálním službám - a speciálně ke smlouvám o poskytování sociálních služeb.

 Odkazy:

http://www.poradnaprouzivatele.cz/

http://www.helpnet.cz/