Vedlejší účinky léčby

Možných vedlejších účinků je mnoho, to ale neznamená, že se u každého musí všechny projevit. Snášenlivost léčby je naprosto individuální.

Je řada pacientek, které nemají téměř žádné komplikace a jsou schopné i při léčbě žít svým běžným životem, včetně zaměstnání.

Mnohým nežádoucím účinkům lze čelit preventivně a mnohé lze významně zmírnit, když se objeví. Důležité je znát všechna nebezpečí předem a každý vzniklý zdravotní problém vždy okamžitě oznámit lékaři.

Komplikace po chirurgickém zákroku

Po záchovných operacích prsu většinou problémy nevznikají, jen občas je třeba provést punkci nevstřebané tekutiny.

Problémy po ozařování

Radioterapie je lokální léčba, takže vedlejší účinky se projevují pouze v místech, která byla ozářena.

Nežádoucí účinky chemoterapie

chemoterapie jsou nežádoucí účinky časté a provázejí aplikaci všech cytostatik. Některé účinky jsou všem lékům společné, některé jsou specifické pro určitá cytostatika nebo skupiny s podobným chemickým složením.

Nežádoucí účinky hormonální léčby

Vedlejší účinky hormonální léčby jsou závislé na způsobu, jakým byl zablokován vliv ženských pohlavních hormonů na růst nádoru.

Nežádoucí účinky biologické léčby

Biologická léčba je cílená, tzn. zasahuje pouze patologické buňky. Nežádoucí účinky jsou proto méně časté a stejně jako u léčby hormonální nepředstavují bezprostřední ohrožení na životě.