Fakta a statistiky

Karcinom prsu je nejčastějším zhoubným nádorem diagnostikovaným u žen – ročně jich touto chorobou na světě onemocní více než půl milionu, v Česku kolem šesti tisíc, tj. přibližně každá tisící žena.  Málokdo ví, že léčba prsních nádorů je jednou z nejúspěšnějších onkologických disciplín.

Strach z rakoviny má přirozeně každý, každý zná příběh někoho, kdo onemocněl rakovinou a umřel. Většina lidí si myslí, že rakovina je nemoc, se kterou nelze nic dělat, že je to jistý rozsudek smrti. Tito lidé, když se dozvědí, že mají zhoubný nádor, propadají beznaději.

Kdo už ale prodělal nějakou vlastní zkušenost s léčbou rakoviny, ví, že nejhorší je strach z neznámého. Jakmile člověk shromáždí dostatek informací, dozví se o možnostech léčby a začne se v problému více orientovat, zjistí, že řešení existují, že má reálnou šanci na přežití, a dokonce naději na úplné vyléčení.

Jeho zoufalství se pak změní v odhodlání se s nepřízní osudu poprat. Komunikace s lékařem v tom hraje klíčovou roli.

Nejde o monolog, ale o dialog

Situace, kdy má pacientka přijmout nepříznivou zprávu o diagnóze zhoubného onemocnění, je náročná nejen pro ni, ale také pro lékaře, který s ní má diagnózu probrat.

Lékař je v podobných situacích samozřejmě profesionálně zběhlý a ví, jak důležité je navázat s pacientkou partnerský vztah a získat ji pro léčebný plán. Proto se snaží nejen sdělit jí šetrně pravdu, ale zároveň předložit možná řešení, a to v co nejsrozumitelnější formě.

Neočekává ale od ní, že bude zcela pasivní a bude se pouze podvolovat jeho rozhodnutí. Naopak, ví moc dobře, že úspěch léčby do značné míry závisí na tom, jak se pacientka s léčebným plánem ztotožní, jak si léčbu vezme za svou a jak bude usilovat o její zdařilé uskutečnění. Proto je důležité vést s lékařem dialog.

 

Neboj se klást lékaři otázky. Ptej se na všechno, co tě zajímá. Nezapomeň, že máš právo znát všechny podrobnosti o své nemoci, výsledky patologického rozboru, všechny léčebné alternativy a rizika z nich vyplývající. Máš právo spolurozhodovat o své léčbě, zvolit si, kde se budeš léčit, a vyžádat si konzultaci v onkologickém centru. Jako vodítko ti mohou pomoci následující otázky:
 • Jak závažný je můj nález? Byly zjištěny nějaké metastázy?
 • Jaký typ nádoru mám? Jak dopadlo histologické vyšetření?
 • Byla v mém případě zjištěna zvýšená přítomnost receptorů HER2?
 • Jaké možnosti léčby přicházejí v úvahu a kterou byste mi doporučil?
 • Jaký účinek by v mém případě měla biologická léčba?
 • Jaká rizika jsou s navrhovanou léčbou spojena?
 • Jaká rizika jsou spojena s dalšími léčebnými alternativami?
 • Jaký typ operace mě čeká? Je možné, aby můj prs zůstal zachován?
 • Budou se operovat i podpažní uzliny?
 • Na základě čeho byla zvolena pooperační léčba a jaké má vedlejší účinky?
 • Existuje pro mě méně nepříjemná varianta léčby?
 • Kolik pacientek s rakovinou prsu se ročně léčí ve zdejší nemocnici?
 • Kdybych se léčila v onkologickém centru, měla bych lepší možnosti léčby?
 • Jak rychle musí být léčba započata?
 • Ráda bych, aby navržený postup posoudil ještě jiný lékař. Mohl byste mi zprostředkovat konzultaci v onkologickém centru?
 • Je terapie, kterou jste mi doporučil, standardní, nebo se jedná o klinickou studii?
 • Doporučoval byste mi účast na některé klinické studii? Mohlo by mi to pomoci?
 • Jak může léčba ovlivnit můj každodenní život a kdy se budu moci vrátit do práce?
 • Mohl byste mi doporučit nějakou odbornou literaturu, web nebo jiný zdroj informací o rakovině prsu?
 • Jakou genetickou zátěž představuje mé onemocnění pro mou dceru?


Na koho se obrátit

Na procesu prevence, diagnostiky a léčby rakoviny prsu se podílí celá řada odborníků a odborných pracovišť. Pacientka ale samozřejmě nepotřebuje ani nemůže komunikovat se všemi. Důležité je, aby vždy věděla, kdo jí zprostředkuje pomoc a informace:

 • Gynekolog
 • Poskytne pacientce veškeré informace týkající se prevence prsních nádorů a nasměruje ji na odpovídající screeningové pracoviště, jakmile dosáhne rizikového věku 45 let nebo má-li podezření na rakovinu prsu. Zná také dobře její gynekologickou a rodinnou anamnézu, takže ji upozorní na případné zvýšené riziko vzniku zhoubného nádoru a doporučí ji včas k pravidelnému sledování.

 • Ošetřující lékař 
 • Ošetřujícím lékařem je zpravidla onkolog, který má pacientku na starost a který řídí její léčbu. Kontroluje průběh léčby, provádí pravidelné prohlídky, upravuje léčbu podle průběžných výsledků, eliminuje vzniklé nežádoucí účinky a sleduje pacientku po ukončené léčbě. Tento lékař je pro pacientku nejdůležitější, má k ní nejbližší vztah. Je to on, kdo s ní probírá léčebný plán, vysvětluje jí zvolená řešení a odpovídá na její otázky. 

 • Chirurg 
 • Provádí operaci prsu. Vysvětlí pacientce podrobnosti týkající se chirurgického zákroku a probere s ní možnost rekonstrukce prsu. 

 • Fyzioterapeut 
 • Má na starost rehabilitaci. Poradí pacientce vhodná cvičení.