Operace prsu

Obecně pro léčbu rakoviny prsu platí, že pokud je tumor operovatelný a nebyly prokázány vzdálené metastázy, měl by být z těla hned na počátku léčby chirurgicky odstraněn.

V minulosti se běžně prováděla ablace prsu (úplná amputace). Současná medicína však bere ohled na to, že pro ženu je tento radikální zákrok velmi stresujícím postižením, se kterým se špatně vyrovnává.

Lékaři se proto snaží v co největší možné míře provádět jen částečné chirurgické výkony, tedy výkony zachovávající prs, respektive jeho významnou část.

Je ale zároveň zřejmé, že velmi záleží na velikosti a umístění nádoru a v některých případech se odstranění celého prsu nelze vyhnout. 

Prsa jsou atributem ženství a je bezpochyby nesmírně těžké smířit se s jejich deformací. Nezapomeň ale, že primární je přežít. Pokud ti lékař doporučuje operaci prsu, je to proto, že nádor ohrožuje nebo by v budoucnu mohl ohrozit tvůj život.
Případné estetické poškození lze v dnešní době napravit rekonstrukčním výkonem, tj. plastickou operací obnovující symetrii prsou.

Typy operace

Podle rozsahu zákroku nutného ke kompletnímu odstranění nádoru, popř. ke zjištění jeho rozšíření do podpažních uzlin se rozlišují následující druhy dnes používaných chirurgických výkonů:

 • Lumpektomie
  Z prsu se vyjme pouze nádor, ovšem s nejméně centimetrovým okrajem zdravé tkáně. Výkon se používá u nádorů o průměru do 2 cm a doplňuje se axilární disekcí (viz níže).
 • Částečná mastektomie
  Odstraní se jeden kvadrát (čtvrtina) nebo větší část prsu obsahující nádor, řez se vede nejméně 2 centimetry od okraje nádoru. Výkon se používá u nádorů o průměru do 2,5 až 3 cm a doplňuje se axilární disekcí (viz níže).
 • Úplná mastektomie
  Odstraní se celý prs, tj. veškerá prsní tkáň, dvorec a kůže včetně bradavky, ale zachovány zůstanou podpažní uzliny a svaly. Někdy se provádí i mastektomie šetřící kůži. Výkon se používá u některých počínajících (in situ) nádorů nebo jako preventivní opatření u nositelek genetické mutace.
 • Radikální mastektomie
  Dnes se používá mírnější, modifikovaná verze tohoto radikálního zákroku (bez odstranění velkého prsního svalu). Odstraní se celý prs jako u úplné mastektomie a k tomu ještě malý prsní sval a podpažní uzliny. Výkon se používá u nádorů větších než 2 cm.
 • Axilární dissekce
  Jedná se o vyjmutí podpažních mízních uzlin, aby se zjistilo, zda je do nich zhoubný nádor rozšířen.

Po operaci

Operace prsu není po fyzické stránce nijak zvlášť zatěžující, propuštění z nemocnice je možné očekávat už po několika dnech. Jako vedlejší účinek se ale mohou objevit určité komplikace, a proto je třeba dbát na doporučení a rady lékaře.

Vzhledem k tomu, že amputační operace s odstraněním podpažních uzlin mohou nepříznivě zasáhnout do pohyblivosti ramenního kloubu a ruky, začíná se bezprostředně po operaci s fyzikální rehabilitací, která má problémům předejít.