Radioterapie

Ozařování nádoru je jednou z nejstarších onkologických léčebných technik. Působí na nádorové buňky tak, že zahynou nebo ztratí schopnost nekonečného množení. Dnes se ho využívá jako doplněk operace, a to zásadně po operaci, kdy se v prsou předpokládá minimum zbylých patologických buněk. V tom případě je efektivní. Nemůže však nikdy nahradit operaci, protože samo o sobě není schopné rakovinu vyléčit.

Kdy se indikuje radioterapie:

 • po záchovných operacích (je-li odstraněna jen část prsu, zvyšuje se riziko recidivy)
 • u pokročilejších nádorů (u nádorů větších než 4-5 cm hrozí i po odstranění celého prsu znovuobjevení onemocnění na hrudní stěně)
 • vždy při zasažení podpažních uzlin
 • ve specifických případech, vyznačujících se vysokým rizikem návratu onemocnění

Přípravné procedury

Ozařování bohužel nepoškozuje jen nádorové buňky, ale také okolní zdravou tkáň, a proto je extrémně náročné na přesnost. Aby byla radioterapie bezpečná, musí být dodržen stanovený postup, jehož neopominutelnou součástí je precizní příprava před ozařováním, díky níž se minimalizuje množství zasažených zdravých buněk: 

 • Lokalizace pacientky a přístroje
  V prvním kroku se nastaví vhodná poloha ozařovacího přístroje vzhledem k poloze pacientky. Poloha pacientky musí být fixovaná (používají se různé pomůcky) a reprodukovatelná, tzn. pro každé jednotlivé ozařování vždy stejná. K lokalizaci ozařovacího přístroje se používá simulátor, který věrně napodobuje skutečný přístroj a umožňuje nastavit podmínky pro správné zaměření ozařování. Výstupem jsou značky zakresĺené na tělo pacientky.
 • Lokalizační CT
  Druhým krokem je lokalizační vyšetření počítačovým tomografem. Nejprve se zhotoví snímky hrudní stěny či prsu v ozařovací poloze a potom podle nich lékař na speciálním počítači zakreslí cíl a fyzik spočítá rozložení ozařovacích polí a ozařovací časy.
 • Simulace ozařování
  Poslední přípravnou procedurou je „ozáření nanečisto", tj. pomocí simulátoru. Cílem je kontrola správnosti výpočtu a zakreslení definitivních značek, podle kterých se ozařuje.

Průběh ozařování

Množství záření potřebné ke zničení nádorových buněk se rozdělí do jednotlivých dávek, tzv. frakcí. Tím se ozařování stává pro pacientku snesitelnějším a zároveň se snižuje pravděpodobnost pozdních změn po ozáření.

Jednotlivé dávky se pacientce aplikují pětkrát týdně (v pracovní dny), a to po dobu pěti až sedmi týdnů (podle druhu operace, velikosti nádoru a dalších faktorů). Celá procedura je nebolestivá.

Máš strach z ozařování, protože je pro organizmus nebezpečné? Pak bys měla vědět, že radioterapie je nejpřísněji kontrolovanou léčebnou metodou v medicíně vůbec.
Paprsky jsou cíleny přesně na místo určení a dávka v okolí ozařované oblasti prudce klesá - pár centimetrů od ní je už zanedbatelná. Pravděpodobnost celkového poškození organizmu zářením je při dodržení předepsaného postupu nulová a dodržování všech kroků je zajištěno systémem vícestupňové kontroly.
Každé pracoviště provozující radioterapii je pod permanentním dohledem Státního úřadu pro jadernou bezpečnost.

 

Brachyterapie

Kromě zevní radioterapie se při léčbě karcinomu prsu používá také brachyterapie, tj. ozařování ze zářičů zavedených přímo do operovaného místa, do ložiska nádoru.

Nevýhodou je, že jde vlastně o malý operační výkon, obrovskou výhodou je ale možnost aplikace velmi vysoké dávky záření přímo do oblasti nádoru bez rizika poškození okolí. Brachyterapie se používá po částečné operaci prsu.

Záření se do prsu přivádí pomocí dutých jehel, výkon trvá řádově desítky minut a neopakuje se. Kosmetický efekt je lepší než při zevním ozařování.

Brachyterapie karcinomu prsu

 

Stereotaktická radioterapie

Pokud dojde k rozvoji metastáz, je hlavní léčebnou metodou chemoterapie, hormonální léčba, ve vybraných případech i biologická léčba.

V určitých situacích se však dá při léčbě metastáz použít i speciální metoda ozařování, takzvaná stereotaktická radioterapie. Spočívá v extrémně přesném dodání velmi vysoké dávky záření do nádorového ložiska s cílem jeho úplného zničení. K léčbě se používá speciální ozařovací přístroj (Gamanůž, CyberKnife, stereotaktický lineární urychlovač).

Indikace stereotaktické radioterapie:

 • jaterní, plicní, kostní či mozkové metastázy
 • maximálně tři metastatická ložiska
 • omezená velikost ložisek (orientačně do 3cm)
 • výborný celkový stav pacientky 

Stereotaktická radioterapie je soustředěna do několika málo specializovaných center: