Anatomie prsu

Základem jsou laloky, které jsou v prsu uspořádány jako lístky kopretiny. Laloky se skládají z menších lalůčků, produkujících v období kojení mléko.

Mléčné žlázy

Základem jsou laloky, které jsou v prsu uspořádány jako lístky kopretiny. Laloky se skládají z menších lalůčků, produkujících v období kojení mléko. K odvodu mléka slouží vývody, tzv. dukty, které se spojují do mlékovodů, vyúsťujících v bradavce.

Tuková a vazivová tkáň

Vyplňuje prostor mezi lalůčky a okolo mléčných žláz. Tvoří většinu objemu nekojícího prsu.

Lymfatické cévy

Slouží k zásobování mléčných žláz. Míza proudící cévami je filtrována v mízních uzlinách, které jsou rozmístěny v podpaží, mezi žebry a pod a nad klíční kostí.

Vývoj prsou

Během života procházejí prsa změnami, které jsou podmíněny hormony. Nejvýrazněji se prsa mění v období:

  • puberty - dochází k růstu a  větvení duktů a zvětšuje se objem tkáně
  • těhotenství - žláznatá část zmohutní a tvoří převážnou část prsu
  • po skončení kojení - žláznatá část postupně zaniká, prs se zmenšuje a převažuje pojivová tkáň
  • po přechodu - markantně se snižuje počet lalůčků, vazivová tkáň se redukuje a je nahrazena tukem

 

anatomie prsu

Anatomie mléčné žlázy: Základní jednotkou je lobulus (lalok), který se skládá z acinů (lalůčků). Lobuly tvoří segmenty a subsegmenty, lalůčky ústí do vývodů duktů, které se spojují v dukty segmentální a subsegmentální a posléze v mlékovody ústící v bradavce. 1 - bradavka, vyústění mlékovodů, 3 - lalůček tuku, 4 - podkožní vazivo, 6 - segmentální duktus, 7 - mléčný lalok skládající se z jednotlivých lalůčků.

 

 

Lymfatické (mízní) zásobení mléčné žlázy