Rehabilitace po léčbě

Cílem fyzikální rehabilitace je minimalizovat nepříznivé pohybové následky léčebných výkonů, zejména chirurgických, případně jim zcela předejít. Má být zahájena neprodleně po primárním, tj. většinou chirurgickém zákroku.

 

Prsní náhrada

Odstraněním prsu, byl-li objemnější, vznikne stranová nerovnováha, která způsobuje bolesti v zádech a ztuhlost krční páteře. Proto je třeba co nejdříve začít nosit epitézu - speciální vložku do podprsenky.

Bezprostředně po operaci se ale nejprve předepisuje tzv. pooperační epitéza, která problém se stranovou nerovnováhou neřeší. Její efekt je především psychologický. Pooperační epitéza je mimořádně jemná, měkká a lehká.

Má za úkol vyplnit košíček podprsenky před zhojením jizvy, než je možné začít používat definitivní epitézu. Trvalá epitéza je ze silikonu a vkládá se do speciální podprsenky.

Kromě prsních náhrad je v dnešní době možné řešit problém odstraněného prsu plastickou operací, s kterou se ovšem nesmí příliš spěchat a která by neměla být provedena bez doporučení ošetřujícího lékaře.

Cvičení

Cvičení probíhá pod vedením fyzioterapeuta. Je zaměřeno na obnoveni a udrženi hybnosti v ramennim kloubu a pružnosti kůže a jizvy. Zároveň snižuje riziko tvorby lymfedému.

S cvičením se začíná hned po operaci. První den po výkonu se opatrně trénují pohyby prstů, zápěstí a lokte u ruky na operované straně pomocí pružného míčku a aktivně se procvičuje druhá ruka a nohy.

Užitečná je také cévní gymnastika a dechová cvičení, která pomáhají kromě jiného rozvíjet hrudník na operované straně. Druhý den se přidávají cviky vsedě s loktem opřeným o knihy na stole, třetí den už je možné provádět kyvadlový pohyb paže vestoje, postupně přijdou na řadu cviky s pažemi vleže a poté cviky na dosah a roztahování.

Skupina obtížnějších cviků, jako je přetahování osuškou, „šplhání" po zdi, cvičení s pomůckami atd., by se měla provádět až po zhojení jizvy. Obtížnější cviky jsou vhodné i jako udržovací po kompletním rozcvičení paže.

 

Nepodceňuj důležitost rehabilitace. Pravidelným a správně prováděným cvičením se můžeš vyhnout nepříjemným zdravotním komplikacím. Je-li to možné, cvič před zrcadlem, abys mohla kontrolovat symetrii pohybu obou paží.
Cvičení se věnuj třikrát nebo i vícekrát denně, a to alespoň 10 až 15 minut. Jednotlivé cviky prováděj pomalu, spíše tahem a nikdy ne přes bolest. Každý zopakuj nejméně pětkrát:

Opři ruku o stůl a uchop kus látky nebo list papíru. Prsty jej zmačkej do tvaru koule.

Prováděj dechová cvičení podle obrázku.

Uchop gumový míček a pomocí všech prstů ho střídavě stlačuj a  uvolňuj. Cvič s gumovým míčkem tak, aby kromě prstů byly zapojeny svaly celé paže. Posaď se na židli ke stolu, paži ohnutou v lokti podlož knihami a pročesávej si dlaní vlasy.

Postav se do mírného předklonu, ruku na neoperované straně polož na  opěradlo židle a procvičovanou rukou prováděj kyvadlové pohyby. Vleže na zádech zvedni obě paže a kmitej s nimi střídavě dopředu a dozadu.

Vleže na zádech spoj dlaně pod hlavou a přitahuj lokty k sobě a od sebe. V poloze vleže zvedni paže směrem ke stropu, sepni dlaně a prováděj kroužení střídavě na obě strany.

Cvič dosah a roztahování podle obrázku.

Vhodným cvičením jsou i běžné pohyby při každodenní hygieně.  

Prováděj „šplhání" po zdi, a to čelem ke zdi (pozor na symetrii paží) a bokem ke zdi. Cílem je dosáhnout co nejvýše.  

Vytvoř si improvizovaně kladku a prováděj přetahování podle obrázku. Přivaž provázek např. ke klice, druhý konec uchop rukou a prováděj krouživé pohyby s napnutým provázkem. Cvik se dělá vsedě i vestoje.

Prováděj kroužení rameny.

 

Ze vzpažení pomalu, tahem upažuj, ruce se přitom ohýbají v loktech a dlaně svírají v pěst. Kontroluj symetrii pohybu.

Vestoje upaž a rukama prováděj malé kroužky. Dělej také velké kruhy nataženýma rukama (až do vzpažení). Vestoje se předkloň, vzpaž ruce a chyť se opěradla židle. Prováděj pomalé kmity a kruhy střídavě jednou a druhou paží.

Uchop oběma rukama tyč (např. vařečku) na jejích koncích. Zvedej tyč přes hlavu dopředu a dozadu. Prováděj s ní kroužky zleva doprava a  naopak.  

 

Obnova kondice

Kromě speciálních cviků se doporučují i jiné pohybové aktivity, nejvhodnější jsou vycházky a plavání, ale může to být jakýkoli jiný sport (lyžování, cyklistika), pokud zátěž bude přiměřená. Velmi příznivý vliv na regeneraci organizmu má také pobyt v přírodě a lázeňská léčba.