Chemoterapie

Chemoterapie patří k systémovým metodám léčby rakoviny. Využívají se při ní cytostatika, chemické preparáty zastavující růst a množení buněk. Jsou to látky syntetického původu nebo deriváty látek získaných z rostlin či plísní. Vzhledem k tomu, že působí především na buňky, které rostou a dělí se, zasahují i zdravé buňky, a proto mají řadu nežádoucích účinků.

Účinek cytostatik na nádor prsu

Existuje nejméně čtyřicet cytostatik s prokázaným účinkem na prsní karcinom. Mechanizmus účinku na buňky je u různých druhů léků odlišný - mohou zasahovat do nejrůznějších metabolických procesů, blokovat enzymatické systémy nebo poškozovat strukturu a funkci nukleových kyselin, pro život buňky nezbytných.

Některá z cytostatik učinkují v průběhu celého buněčného cyklu, některá jen v některé jeho části. Procento účinnosti se u samostatně používaných cytostatik pohybuje v rozmezí od 20 do 65 procent. V praxi je ale běžné jejich kombinování, čímž se účinnost chemoterapie značně zvyšuje.

Schéma růstu nádorových buněk a vlivu chemoterapie

 

Průběh léčby

Načasování chemoterapie se řídí předem stanoveným léčebným plánem. Aplikace chemické léčby probíhá v cyklech, tzn. podání téhož léku či skupiny léků se několikrát opakuje a mezi jednotlivými opakováními jsou přestávky, které umožňují zasaženým zdravým tkáním, aby se vzpamatovaly (zdravá tkáň má lepší schopnost regenerace než nádorové buňky).

Obvykle se léky aplikují ve dvou až čtyřtýdenních cyklech po dobu tří až šesti měsíců.

 

Možná se ptáš, proč musíš podstoupit chemoterapii, když už ti lékaři odstranili celý nádor. Možná prožíváš muka při představě, že ti do těla budou proudit „jedy", které ničí i zdravé buňky. Možná ti nahání hrůzu, že bys mohla trpět nesnesitelnou nevolností a bolestí. Promluv si o tom se svým ošetřujícím lékařem.
Tvůj strach pochází z velké části z nedostatku informací. Nežádoucí účinky cytostatik bývají často zveličovány. Dnešní lékařská věda už zná řadu medikamentů, kterými je umí podstatně omezit, takže mnozí pacienti si ani nestěžují na žádné velké komplikace.
O smyslu chemoterapie nepochybuj. Jejím cílem je zabránit znovuobjevení původního nádoru a jeho metastazování.