Samovyšetření prsu

Nejjednodušší metodou včasného záchytu karcinomu prsu je samovyšetřování prsu. Jak je zřejmé z názvu, vyšetřování si žena provádí sama, a to pravidelně každý měsíc. Ženy, které se samovyšetřováním začínají, by si měly po dobu jednoho měsíce vyšetřovat prsy každý den. Jen tak se naučí znát geografii vlastních prsů.

Smysl samovyšetřování

Obecně platí, že ženy, které dobře a pravidelně provádějí samovyšetřování, objeví bulku nebo jiný příznak rakoviny dříve a přicházejí k lékaři s menšími nádory.

Ale pozor: ze statistik vyplývá, že samovyšetřování nemá vliv na délku přežití ani úmrtnost! Tyto parametry příznivě ovlivňuje pouze mamografický screening, který je schopen odhalit ještě nehmatné změny v prsu.

Přesto by samovyšetřování nemělo být podceňováno a měly by ho provozovat jak ženy, které zatím nespadají do pravidelně vyšetřované skupiny, tak ženy sledované, a to pro větší jistotu v období mezi dvěma screeningovými vyšetřeními.

Kdy a jak často si vyšetřovat prsa

Prsa se vyšetřují pravidelně každý měsíc, a to druhý nebo třetí den po skončení menstruace, kdy v prsou není žádné napětí. Ženy, které nemenstruují, si mohou zvolit kterýkoli den, například (pro snadné zapamatování) každý první den v měsíci.

Ženy, které se samovyšetřováním začínají, by si měly po dobu jednoho měsíce vyšetřovat prsa každý den, aby dobře poznaly jejich „geografii" a mohly pak zaregistrovat každou nežádoucí změnu.

 

Nauč se techniku samovyšetřování, jen malé procento žen ho provádí správně:
  • Postav se před zrcadlo s rukama volně spuštěnýma a velice pečlivě sleduj oba prsy. Všímej si jejich symetrie, tvaru a jeho změn, pátrej po důlkovatění či změnách na kůži. Prohlížej se jak zepředu, tak z levého a pravého boku.
  • Dívej se do zrcadla a vzpažuj, pak založ ruce za hlavu a tlač je dozadu a nakonec je dej v bok, svěs ramena, hlavu nepatrně skloň a lokty tlač mírně dopředu. V těchto polohách pozoruj, jestli nezahlédneš náznak asymetrie, důlkovatění nebo vtahování kůže

 

  • Po večerní koupeli, kdy jsou bradavky a kůže vláčné, zvedni jednu paži a druhou si velmi pečlivě a opatrně prohmatávej prs - postupně ve všech částech. Sahej prsty v malých soustředných kruzích okolo prsního dvorce a celého prsu a vyšetři také oblast mezi prsem a podpažím až do podpažní jamky a jejího vrcholu. Všímej si všech nepravidelností.

 

  • Vyšetři prsa znovu, tentokrát oběma rukama tlačícíma prsty proti sobě.

 

  • Uchop jemně bradavku mezi dva prsty a snaž se odhalit nepravidelnosti nebo výtok.

 

  • Polož se na záda na rovnou podložku, jednu paži dej za hlavu nebo v bok a podlož si rameno - prs se zploští, rozlije. Druhou rukou ho prohmatávej krouživými pohyby jako předtím vestoje.

 

Odborná instruktáž

S technikou samovyšetřování prsou jsou obeznámeni všichni lékaři a sestry a zejména gynekolog by měl být schopen ženu v tomto směru poučit. Kromě toho existují instruktážní videonahrávky a tzv. fantomy (umělá prsa) s nasimulovanými bulkami k praktickému nácviku samovyšetřování.

 

 

 

 

 

 

zvonek

Samovyšetřování nemá vlivna délku přežití ani úmrtnost! Tyto parametry příznivě ovlivňuje pouze mamografický screening,který je schopen odhalit ještě nehmatné změny v prsu!