Diagnóza

Diagnóza není příčinou zla. Je to pravda o našem zdravotním stavu. Ať je náš zdravotní stav jakkoli vážný, diagnóza znamená naději na jeho zlepšení. Prvním krokem je vyšetření mamografem a ultrazvukem, které určí velikost a umístění nádoru. Následuje histologické vyšetření odebraného vzorku podezřelé tkáně.

V případě, že vznikne podezření na prsní karcinom, je nutné podrobit se sérii vyšetření, aby bylo možné určit vhodný postup léčby.

Prvním krokem je vyšetřeni mamografem a ultrazvukem, které určí velikost a umístění nádoru. Následuje histologické vyšetření odebraného vzorku podezřelé tkáně.

Pokud se zhoubný nádor potvrdí, musí pacientka projít řadou dalších vyšetření, jejichž cílem je zjistit, zda se nádor nerozšířil do jiných částí těla, a určit tzv. klinické stadium, tedy rozsah onemocnění.