Nežádoucí účinky biologické léčby

Biologická léčba je cílená, tzn. zasahuje pouze patologické buňky. Nežádoucí účinky jsou proto méně časté a stejně jako u léčby hormonální nepředstavují bezprostřední ohrožení na životě.

Jediným akutním nebezpečím pro některé pacientky je možná prudká alergická reakce. Nejvíce vedlejších účinků má preparát bevacizumab, a to proto, že působí na cévní systém.

 • Alergická reakce
  Je možné, že vznikne alergická reakce na trastuzumab nebo bevacizumab. Přecitlivělost organizmu se projevuje kožní vyrážkou, otokem obličeje, svěděním kůže a pocitem dušnosti. V krajním případě může reakce přerůst do nebezpečné situace, kdy dojde ke ztrátě vědomí. 
 • Tendence k selhání srdce
  Pacientky s nemocným srdcem nemohou být léčeny trastuzumabem, bevacizumabem ani lapatinibem. Z tohoto důvodu se před léčbou i v průběhu léčby provádějí kardiologická vyšetření - EKG a ultrazvuk srdce.
 • Vysoký krevní tlak
  Komplikace se může objevit při léčbě bevacizumabem a řeší se léky na snížení tlaku.

 • Potíže s hojením ran a krvácením
  Komplikace jsou příznačné pro bevacizumab. Může dojít ke krvácení ze sliznic, objevuje se například krvácení z nosu, vykašlávání krve, zvracení krve, krev ve stolici, krvácení z konečníku, krev v moči nebo krvácení z pochvy. Potíže vyžadují zásah lékaře.

 • Perforace zažívacího traktu
  Tato komplikace, vyvolaná bevacizumabem, je naprosto ojedinělá. Vyšší riziko je u pacientek trpících na vředy nebo záněty zažívacího traktu. Jakékoli bolesti břicha a křeče je vždy třeba hlásit lékaři.

 • Tromboembolická příhoda
  Bevacizumab může způsobit zánět žil, zužování a ucpávání cév až embolii, která je životu nebezpečná. Proto jsou všechny změny na cévách, zvláště dolních končetin, v průběhu léčby přísně sledovány.

 • Průjem, nevolnost, zvracení
  Tyto problémy jsou časté při léčbě lapatinibem. Řeší se odpovídajícími léky.

 • Porucha funkce jater
  Při léčbě lapatinibem se musejí provádět jaterní biochemické testy. Někdy se zvýší hodnota bilirubinu, což se projeví žloutenkou.

 • Další možné vedlejší účinky
  Léčbu lapatinibem mohou provázet bolesti dlaní a plosek nohou, červené zabarvení kůže, záněty ústní sliznice nebo vyrážka připomínající akné.