Co je to domácí péče?

Komplexní domácí péče je integrovaný sytém zahrnující zdravotní i  sociální péči, poskytovanou klientovi (pacientovi) v jeho vlastním sociálním prostředí = doma

Komplexní domácí péče je integrovaný sytém zahrnující zdravotní i sociální péči, poskytovanou klientovi (pacientovi) v jeho vlastním sociálním prostředí = doma.

Bylo prokázáno, že na psychický stav (pocit bezpečí, klidu, pohody) pacienta, má velký podíl pobyt v domácím - známém prostředí, což pozitivně ovlivňuje psychický i fyzický stav pacienta a celý proces léčby.

Systém domácí zdravotní péče (Home Care), je ve všech vyspělých zemích považován za nedílnou a velice důležitou součást zdravotního systému.

Frekvence a časová dostupnost komplexní domácí péče

maximální frekvence je 3× 1 hod denně
  - na předpis lékaře - hrazená z fondu veřejného zdravotního pojištění - zdravotní pojišťovnou  (v individuálních případech lze - na doporučení revizního lékaře rozšířit frekvenci péče až na 5hod denně + péče o pacienta v noci)

neomezená frekvence
  - na přání klienta - pacienta, rodiny - hrazená klientem

časová dostupnost péče NON - STOP / 24 hod denně - 7 dní v týdnu - 365 dní v roce
  - včetně víkendů a svátků

Komu je domácí péče určena?
Komplexní domácí péče je zde pro případ, že u Vás, či u někoho z Vašich blízkých, dojde k takové změně zdravotního stavu, který nelze zvládnout laickou péčí a je nutné zahájit poskytování zdravotní odborné péče a je určena několika základním skupinám klientů (všem věkovým kategoriím včetně dětí):

  • Dlouhodobě nemocným pacientům
  • Pacientům po propuštění z nemocnice
  • Pacientům po úrazech

Tato péče je určena pacientům u kterých (již) není nutná hospitalizace ve zdravotnickém zařízení, ale jejich stav přesto vyžaduje pravidelnou, dlouhodobou a kvalifikovanou péči. (péče o bércové vředy, proleženiny, perm. katetry, stomie, odběry krve, kontrola tlaku, ošetřovatelská rehabilitace, převazy, aplikace injekcí, insulinu, péče o pacienty na ventilátorech... atd.)

http://www.lusi.cz/