Upozornění pro pečující osoby ve starobním či invalidním důchodu

Pečující osoby ve starobním či invalidním důchodu, pozor! Požádejte si na ČSSZ o přepočet vašeho starobního nebo invalidního důchodu!

Pečující osoby ve starobním či invalidním důchodu, pozor! Požádejte si na ČSSZ o přepočet vašeho starobního nebo invalidního důchodu! Pokud jste pečovali alespoň 15 let o blízkou nebo jinou osobu, nebo o závislou osobu, požádejte si na České správě sociálního zabezpečení (Křížová 1292/25, 150 00 Praha 5) o přepočet vašeho starobního nebo invalidního důchodu.

Procentní výměra starobního nebo invalidního důchodu pojištěnce, který pečoval alespoň 15 let o blízkou nebo jinou osobu nebo o závislou osobu, se od 1. 7. 2009 stanoví tak, že za jeho příjem před 1. 1. 2007 se považuje částka 96 000,- Kč vynásobená přepočítacím koeficientem. Takto získaná částka se přičte k jeho vyměřovacímu základu za příslušný rok.

Po 1. 1. 2007 se bude přičítat částka odpovídající příspěvku na péči k ročnímu vyměřovacímu základu pojištěnce. Výše přepočítacího koeficientu se zjistí tak, že v čitateli je všeobecný vyměřovací základ za rok, za který se vypočítává roční vyměřovací základ pečující osoby, a ve jmenovateli všeobecný vyměřovací základ 2007.

Tato úprava spolu s dalšími změnami v započítávání příjmů a vyloučených dobách může podstatně zvýšit váš důchod!

Odkazy:

http://www.mpsv.cz/

http://www.pecujici.cz/

http://www.nrzp.cz/