Home care je úžasná pomoc při péči o pacienta

Home care je nestátní zdravotnické zařízení, které poskytuje zdravotní péči přímo v domácím prostředí pacienta

Home care je nestátní zdravotnické zařízení, které poskytuje zdravotní péči přímo v domácím prostředí pacienta. Při léčbě onkologického onemocnění se může vyskytnout mnoho situací, které se dají zvládnout domácí péčí, pouze za asistence zdravotní sestry. Na předpis lékaře je home care hrazena ze zdravotního pojištění.

Katka

Co to je domácí péče?

Ve vyspělých zemích je domácí zdravotní péče (neboli Home Care) považována za systém zdravotní péče, který

  • udržuje rodinu pohromadě i v době nemoci. Léčení v  nemocnici či v LDN se omezuje pouze na případy, kdy léčba doma není možná.
  • zlepšuje psychický stav nemocných, vylučuje hospitalismus, urychluje hojení a umožňuje trvalou podporu Vaší rodiny.
  • snižuje náklady na zdravotní péči (mimo jiné i díky rychlejšímu uzdravení).

Lidé se po staletí léčili pouze v kruhu rodiny, teprve poslední desetiletí přenesla léčbu do ústavů, mimo domov. Dnešní doba však stále více umožňuje dalším a dalším pacientům léčit se doma, kde se o ně starají kvalifikované zdravotní sestry.

Pokroky v medicíně sebou přinášejí nové léky, nové pomůcky, nové přístroje a nové metody (např. laparoskopie). Dnes může probíhat doma i léčba, která dříve byla bez pobytu na nemocničním lůžku jen těžko myslitelná. 

Odborníci se dnes shodují: „Pokud není vážný důvod zůstávat v nemocnici (už není nutný dohled lékaře), může další pobyt v nemocnici představovat i určité riziko".

Řada výzkumů prokazuje, že pobyt v domácím prostředí urychluje hojení a celkové zotavení. Příčinu vědci vidí mimo jiné v menší produkci tzv. „stresových" hormonů, které zpomalují hojení ran a „nabírání nových sil"

Proč zůstávat v nemocnici kvůli třeba jen dvěma injekcím nebo převazu rány? Nemohla by to provést sestra u Vás doma? Ale samozřejmě! A to je princip domácí zdravotní péče.

http://www.homecare.cz/