Prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc.

Onkologie

Tel.: 543 132 450

E-mail: vyzula@mou.cz

Prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc. pracuje jako přednosta Kliniky komplexní onkologické péče Masarykova onkologického ústavu v Brně.

V roce 2005 byl jmenován profesorem v oboru onkologie na Lékařské fakultě Masarykovi university v Brně.