Prof. MUDr. Aleš Ryška, Ph.D.

Histologie

Tel.: 495 833 748

E-mail: ryskaale@fnhk.cz

Prof. MUDr. Aleš Ryška, Ph.D. pracuje jako přednosta Fingerlandova ústavu patologie Lékařské fakulty UK a Fakultní nemocnice v Hradci Králové, profesorem je od roku 2007.

Je předsedou Společnosti českých patologů a členem výboru České onkologické společnosti.