MUDr. David Feltl, Ph.D., MBA

Radioterapie

Tel.: 597 373 493

E-mail: david.feltl@fno.cz

MUDr. David Feltl, Ph.D., MBA pracuje jako přednosta onkologické kliniky Fakultní nemocnice v Ostravě.

Oblastmi jeho profesního zájmu jsou především karcinom prsu, maligní lymfomy, molekulární biologie a genová terapie, nádory hlavy a krku.