Názor

Jana Hlaváčová - foto Proces schvalování nových léčiv je v Česku v porovnání s ostatními zeměmi pomalejší a nové léky se tak obtížněji dostávají na trh.

Přinášíme zajímavý text Jany Hlaváčové z webu ozdravotnictvi.cz, který popisuje současný stav a problémy onkologické péče v Česku.

více »


Nová léčba HER2

Youtube video

Příjemnější způsob podávání léku pro paceintky s HER2 pozitivním karcinomem prsu.