Praha

Praha

KOC Fakultní nemocnice Na Bulovce ve spolupráci se Všeobecnou fakultní nemocnicí a Fakultní Thomayerovou nemocnicí s poliklinikou

 

KOC Fakultní nemocnice v Motole, Praha

  Radioterapeuticko-onkologické oddělení, Fakultní nemocnice v Motole
Přednosta/vedoucí: doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA
Adresa: V úvalu 84/1, 150 06 Praha 5
Telefon: +420 224 434 700
e-mail: jana.prausova@fnmotol.cz