Průlomová bolest sužuje asi dvě třetiny pacientů

Průlomová bolest sužuje asi dvě třetiny pacientů léčených na některou z onkologických bolestí

Průlomová bolest sužuje asi dvě třetiny pacientů léčených na některou z onkologických bolestí.

Má náhlý, většinou neočekávaný a rychlý vývoj a dosavadní léčba běžně dostupnými opioidy s pomalým nástupem účinku je nedostatečná. Řešením však mohou být nové léky, tzv. transmukózní fentanyly.

Významná úleva od bolesti je pozorována v krátké době po podání, přičemž signifikantní rozdíl oproti placebu je zaznamenán v klinických studiích již od 10 minuty od podání přípravku.

Od počátku letošního roku jsou tyto léky částečně hrazeny z veřejného zdravotního pojištění.

Odkazy:

http://www.linkaprotibolesti.cz/index.php?id=0101

http://www.lecba-bolesti.cz/prulomova-bolest

http://www.mammahelp.cz/lecba-bolesti.php