Rozhovor s primářkou MUDr. Petrákovou

Primářka MUDr. Katarína Petráková, Ph.D. z Masarykova onkologického ústavu se profesně věnuje klinické onkologii přes dvacet let. Má bohaté zkušenosti s podkožním podáním léku pro pacientky s HER2+ karcinomem prsu, proto jsme jí na toto téma položili několik otázek.

Paní primářko, jaké máte dosavadní zkušenosti s novým podkožním způsobem podávání léčby pro pacientky s HER2+ pozitvním karcinomem prsu?

Zatím pouze dobré. Zkušenost s podáváním podkožního trastuzumabu jsme měli možnost získat vrámci klinické studie Safe HER v době, kdy ještě nebyl podkožní trastuzumab k dispozici v běžné klinické praxi.

V čem vidíte jeho hlavní výhodu pro pacientky?

Aplikace podkožní formy trastuzumabu je jednoduchá, nevyžaduje přípravu v digestoři a aplikace je krátká- pětiminutová podkožní injekce misto půlhodinové infuze.Pacientky jsou trastuzumabem léčené obvykle delší dobu. K podání přichází každé tři týdny. Nová forma jim tedy může ušetřit čas strávený v nemocnici, který mohou využít jinak.

Jak přijímají nový podkožní způsob podávní léčby pacientky?

Naprostá většina pacientek hodnotila podkožní způsob podání trastuzumabu jako přijatelnější ve srovnání s nitrožilní aplikací. Před každou nitrožilní aplikací je potřeba u pacientky kanylovat žílu. Při dlouhodobé léčbě bylo často nutné zavést centrální žilní přístup nejčastěji ve formě žilního portu nebo PICC katétru.Oba způsoby nesou sebou určité rizika jako je infekce, krvácení, neprůchodnost katétru. Pacientky ocení i úsporu času, kterou sebou nová forma podání nese.