Slovníček

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

C

Chemoterapie (Cytostatika)
léky tlumící růst a dělení nádorových buněk

computerová tomografie

rentgenová vyšetřovací metoda spočívající v hloubkovém snímkování řezu nebo vrstvy v předem určené rovině těla nebo orgánu; též výpočetní tomografie

core cut

viz biopsie core cut

CT

jedná se o podrobné rentgenové vyšetření různých oblastí těla, výsledný obraz se zpracovává na počítači. Nazýváme jej také computerová tomografie

CVC
centrální venózní katetr, který připomíná kanylu. Je umístěn ve velké krevní žíle, obvykle na krku nebo pod klíční kostí

Cysta

dutina ve vazivovém pouzdře s více či méně tekutým obsahem

Cytologie

nauka o stavbě a funkci buněk. Typ buněk v nátěru pomáhá v diagnostice tumoru nebo prekancerozních změn

Cytostatika

léky užívané k léčbě zhoubných nádorů. Potlačují růst nádorových buněk a jejich tkání. Často se podávají v kombinacích a cyklech, mezi nimiž jsou různě dlouhé přestávky