Slovníček

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

R

radioterapie

léčba pomocí paprsků s vysokou energií, které ničí rakovinné buňky 

radiofarmakum

chemická sloučenina označená radioaktivním izotopem, která se vpravuje do organizmu s diagnostickým nebo léčebným záměrem

rakovina

karcinom; v širším pojetí onemocnění způsobené zhoubným nádorem

recidiva

návrat choroby; též relaps

relaps

návrat choroby; též recidiva

remise

ústup choroby

reprodukce

rozmnožování

rizikový faktor

zvyšuje pravděpodobnost vzniku rakoviny