Slovníček

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

I

intravenózní podání
podání do žíly 

imunita
obranyschopnost

imunitní systém

zahrnuje orgány a četné specializované buňky, jejichž úkolem je chránit organismus před infekcemi, jinými nemocemi nebo cizorodými látkami

incidence

četnost onemocnění (počet případů nově diagnostikovaného nádoru na 100 000 obyvatel ročně)

incize

chirurgický řez

infuze
tekutina, podává se infuzní do žíly

injektovat
zavést do těla pomocí injekční jehly a stříkačky

in situ

viz karcinom in situ

invazivní

pronikající do okolí