Slovníček

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

H

hematogenní

vyskytující se v krvi, vzniklý krevní cestou

hematogenní metastáza

metastáza, která se rozšířila krevní cestou

hemoglobin
je obsažen v červených krvinkách a přenáší kyslík

hormonální terapie

používá se k léčbě rakoviny v kombinaci s dalšími léčebnými postupy