Slovníček

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

U

ultrasonografie

vyšetřovací metoda využívající odraz ultrazvukových vln k zobrazení různých struktur a orgánů

USG

ultrasonografie 

ultrazvukové vyšetření

provádí se pomocí ultrazvukových vln vysílaných speciální sondou, které pronikají tkání a na obrazovce vytvářejí výsledný obraz zkoumaných orgánů