Slovníček

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

E

edém

otok

elektrony
atomové částice

eliminace

odstranění, vyloučení

emetogenní

vyvolávající zvracení

emeze

zvracení

endoskop

optický přístroj, jímž lze pozorovat duté orgány zevnitř

enzymy

bílkovinné látky, které řídí reakce při látkové výměně

epitel

tkáň složená z několika vrstev buněk ležících těsně vedle sebe, s nepatrným množstvím mezibuněčné hmoty; též výstelka

epitéza

prsní náhrada

erytrocyt

červená krvinka

estrogeny

ženské pohlavní hormony, které se tvoří ve vaječnících. Podílející se spolu se gestageny na všech pohlavních proměnách ženy.

etiologie

příčina nemoci; věda zabývající se příčinami nemocí

excize

chirurgické odstranění části orgánu nebo nádoru

expozice karcinogenům

vystavení vlivu rakovinotvorných látek 

externí

zevní, vnější