Slovníček

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

P

palpační

pohmatový

patolog

lékař, který se zabývá diagnostikou nemocí na podkladě vyšetření buněk a tkání pomocí mikroskopu

patologický

chorobný

PET

pozitronová emisní tomografie

polyp

benigní útvar, který vyrůstá ze stěny střeva

pozitronová emisní tomografie

zobrazovací diagnostická metoda vyhodnocující metabolické aktivity buněk a zachycující funkční změny orgánů, ve kterých jsou zánětlivá ložiska či nádory

predikce

předpověď, odhad odpovědi na léčbu

predispozice

vrozená n. získaná způsobilost k něčemu, sklon, náchylnost (k chorobám)

prekanceroza

stadium abnormálních změn ve tkáni, které může přejít v karcinom

prevalence

počet všech případů určitého onemocnění v určité době na 100 000 obyvatel

preventabilní

ovlivnitelný prevencí

prognóza

předpověď, odhad přežití či vyléčení

předchorobí

soubor údajů o zdravotním stavu pacienta před vlastní chorobou, o jeho životě, rodinném prostředí, chorobách předků, sourozenců ap.; též anamnéza

psychosomatický

vztah mezi duševním a fyzickým stavem 

punkce

nabodnutí tělní dutiny dutou jehlou k diagnostickým či léčebným účelům