Slovníček

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

F

faktory nádorového rizika

faktory zvyšující nebo snižující náchylnost ke vzniku nádoru

fibrózní

vazivový

frakce
část, například jedno léčebné sezení v celém cyklu radioterapie