Slovníček

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

M

magnetická rezonance

zobrazovací vyšetřovací metoda využívající magnetického pole k snímání velkého množství obrazů z různých vrstev těla, na jejichž základě je rekonstruován trojrozměrný obraz

maligní

zhoubný

mastopatie

nenádorová, nezhoubná choroba mléčné žlázy

menarche

první menstruace (věk, v němž se dostaví první menstruace)

menopauza

přechod (doba vyhasínání menstruačního cyklu s příznaky vegetativně nervové a metabolické nerovnováhy u ženy ve věku kolem 50 let); též klimakterium

metabolizmus

látková výměna

metastáza

druhotné (dceřiné) ložisko nádoru vznikající šířením nádorových buněk přímým prorůstáním, krevním oběhem nebo lymfatickou cestou

metastazování

vytváření metastáz

morbidita

nemocnost (počet chorob v poměru k počtu obyvatelstva)

mortalita

úmrtnost (počet úmrtí na určitou chorobu na 100 000 obyvatel ročně)

MR

magnetická rezonance