Chemická mlha v hlavě

Ženy, které zvítězily nad rakovinou s pomocí chemoterapie, si často stěžují na svou změněnou schopnost soustředit se, učit se a pamatovat si.

Ve světě se tomu populárně říká chemická mlha či chemický mozek. Vědecký název: PCCI (Post Chemotherapy Cognitive Impairment), tedy kognitivní porucha po chemoterapii. Je tedy prokázanou skutečností, že chemoterapie ovlivňuje negativně mentální výkonnost tzv. kognitivních funkcí. Mezi ně patří pozornost, paměť, koncentrace, orientace, logické myšlení, úsudek, řečové funkce a řada dalších. Jsou to funkce klíčového významu pro náš osobní život a jeho kvalitu, ale i pro náš úspěch v práci. Proto jsou negativní následky chemoterapie problémem po návratu do zaměstnání, kdy ženy často zjistí, že už nezvládají dělat více věcí najednou jako dříve, nebo marně hledají známá slova.

Existuje však možnost kognitivní rehabilitace. Je to pro postižené zatím jediná cesta, jak se obtíží zbavit nebo je zmírnit. Zhruba deset let jsou totiž ve světě k dispozici nástroje, s jejichž pomocí lze trénovat schopnosti, jako je paměť, koncentrace, řeč, vizuální orientace a logické myšlení.

Těmito pomůckami jsou počítačové programy, většinou na principu her, které vytvořili neuropsychologové a jejichž smyslem není zábava, ale trénink oslabených funkcí.

http://www.brainjogging.cz/novy-uvod/pacienti-po-chemoterapii

http://www.mammahelp.cz/trenink-mozku-po-chemoterapii.php