Pacientská rada, tentokrát na téma chirurgie

Spolek Nejsi na to sama se pravidelně účastní Pacientské rady Všeobecné zdravotní pojišťovny, aby přispíval do diskuze náměty, které sbírá od pacientek s rakovinou prsu, ať už přímo "v terénu" nebo skrze sociální sítě.  

Výjimkou nebylo ani druhé letošní jednání Pacientské rady, které se konalo v úterý 12. května. Při této příležitosti jsme otevřeli problematiku operací prsu, počínaje záchovnými formami chirurgických zákroků a konče mastektomií.

Často u nás totiž hledají útěchu či radu pacientky, které v dobré víře podstoupily chirurgický zákrok, nechaly si odebrat část prsu, popřípadě sentinelovou uzlinu, a až posléze zjistili, že je "něco špatně". Raritou bohužel nejsou ani reálné případy, kdy je pacientce odoperován nádor prsu, aniž by prošla řádnou mamární komisí.

Logicky se nabízí otázka, zda chirurgické pracoviště musí splňovat nějaká pevně stanovená kritéria, aby mu zdravotní pojišťovna proplatila operace prsu? Je nutné, aby dané chirurgické pracoviště prokazovalo určitou zkušenost s tímto druhem výkonu? Například určitý počet operací prsu, provedený za rok?

Přesně tyto dotazy jsme předložili Všeobecné zdravotní pojišťovně.

"V tomto případě můžeme za VZP pouze doporučit pacientským organizacím aby zvyšovaly tlak na osvětu svých členů a pacientů. Každý pacient má právo na volbu lékaře a zdravotnického zařízení. Je tedy vhodné, aby si pacientky před nástupem na operaci předem zjistily, kolik operací ročně dané zdravotnické zařízení provádí. Jako kritérium doporučuje Komise pro screening 50 výkonů ročně," sdělil Nejsi na to sama MUDr. et JUDr. Petr Honěk, náměstek ředitele VZP pro oblast zdravotní péče.

Co z toho tedy vyplývá pro pacientky samotné? Nebojte se zeptat hned! Nezapomínejte, že lékař je vaším partnerem v léčbě, neměla byste se tedy ostýchat vyslovit před ním nahlas jakékoli pochyby či dotazy, které se Vám honí hlavou. Zvláště  pokud patříte mezi čerstvě diagnostikované pacientky a karcinom prsu pro vás představuje jednu velkou neznámou. Obrátit se samozřejmě můžete i na zástupce své zdravotní pojišťovny. Otevřenou komunikací a proaktivním přístupem můžete předejít celé řadě komplikací.

Pakliže máte jakýkoli jiný problém, který byste prostřednictvím Nejsi na to sama ráda předestřela na Pacientské radě VZP, neváhejte a spojte se s námi na mailové adrese: info@nejsinatosama.cz.