Kniha Rekonstrukce prsu po mastektomii

Autoři Luboš Dražan a Jan Měšťák popisují nejčastěji používané chirurgické metody rekonstrukce prsu za použití jak implantátů, tak vlastní živé tkáně.

Vycházejí především z vlastních zkušeností a podmínek zdravotní péče v České republice. Kromě detailních popisů rekonstrukčních operací se čtenář dočte také o všeobecných aspektech rekonstrukcí prsů a návaznostech na ostatní onkologickou péči. Kniha obsahuje i kapitoly o profylaktických mastektomiích a parciálních resekčních výkonech s důrazem na jejich onkologickou bezpečnost a konečný estetický výsledek. Kniha je určena nejen plastickým chirurgům ale i ostatním zdravotnickým pracovníkům, kteří se zabývají péčí o pacientky s nádory prsu. Publikace obsahuje na 180 barevných fotografií a 120 černobílých perokreseb.

Odkazy:

http://www.grada.cz/rekonstrukce-prsu-po-mastektomii/kniha/katalog/