Kniha Prsa očima plastického chirurga

Řekne-li se plastická chirurgie, většina lidí z laické či odborné veřejnosti si představí operování kosmetických vad, léčení popálenin či  ošetřování úrazů obličeje a rukou.

To je však ve skutečnosti jen část velmi širokého oboru, který zahrnuje i léčbu mnohých vrozených a získaných vad. Jedním z odvětví plastické chirurgie je i estetická chirurgie. Jejím úkolem je řešit různé kosmetické vady, ať již vrozené nebo vzniklé v průběhu života, kterými se člověk co do vzhledu liší od všeobecně uznávaného normálu či ideálu krásy a estetického vnímání. Estetická chirurgie řeší i převážnou většinu kosmetických vad prsů. Méně často se již zabývá problematikou rekonstrukce prsu po jeho odstranění pro nádorové onemocnění. A právě proto je tu kniha doc. MUDr. Jana Měšťáka, CSc., která svým čtenářkám (ale i čtenářům) přináší vše nejen o kosmetických vadách prsů, ale práve i o rekonstrukci po odstranění nádorového onemocnění. Sám autorem píše: „...cílem našeho sdělení je seznámit čtenáře nejen s nápravo u kosmetických vad prsů jako takových, ale také s rekonstrukcemi prsů při jejich ztrátě, dovolili jsme si rozšířit předkládaný text také o tuto problematiku, i když z praxe víme, že najít přesnou hranici, kde končí estetická chirurgie a začíná chirurgie plastická je často velmi obtížné."

Jan Měšťák

Odkazy:

http://www.grada.cz/prsa-ocima-plastickeho-chirurga_4357/kniha/katalog/