Přednosti toho, že se o nemoci mluví

Když je to tak těžké jak pro pacientky, tak pro jejich přátele a členy rodiny o rakovině mluvit, nebylo by tedy lepší mlčet?

Odpověď na tuto otázku je jasně ne. O nemoci je potřeba mluvit. Probereme nyní přednosti, které to přináší.

Psychické ulehčení

Možnost mluvit o svých pocitech, obavách a úzkostech přináší úlevu. Ne nadarmo se říká: sdílená starost je poloviční starost.

Již jednoduchý fakt, že tě někdo vyslechne a nesnaží se ti vyhnout, uklidňuje a pomáhá ti uvědomit si, že tvoje strachy a úzkosti nejsou tak zfídkavě a bizardní, jak si možná myslíš.

Tím, že o svém strachu mluvíš, můžeš ho lépe zvládat. Jinak hrozí nebezpečí, že tvé úzkosti se budou stupňovat a nakonec vážně ohrozí tvůj duševní stav.

Komunikace o něčem hluboce osobním může vytvořit zvláštní pouto mezi lidmi. Toto pouto má samo o sobě nesmírnou cenu.

„Kontrola" nad novou situací

Člověk by měl rád kontrolu nad svým zdravím a nad nemocemi, které toto zdraví ohrožují. Když tuto kontrolu mít nemůžeme, chceme alespoň mít kontrolu nad léčbou, kterou dostaneme.

Často se stává, že ženy s diagnózou rakoviny mají pocit, že nemají kontrolu ani nad nemocí ani nad její léčbou. Bohužel, v mnoha případech nebývá moc alternativ léčby a nemají na vybranou, než přijmout navrhnutou léčbu. Tento pocit, že „nemají na vybranou" s sebou dále přináší pocit naprosté bezmocnosti.

V této situaci je možno pomáhat dvěma způsoby:

  • získáním co nejvíce informací o nemoci a o možných léčebných přístupech
  • hovořením o těchto získaných informacích

Čím více bude pacientka vědět o své nemoci a čím více bude schopná o ní mluvit, tím menší bude její pocit bezmocnosti v nastalé situaci a tím více bude též schopná spolupracovat při léčbě. Toto ji, do určité míry, může přinést pocit „kontroly nad věcí".

Odkazy

Česká onkologická společnost - mapa psychoonkologické péče

http://www.linkos.cz/pacienti/psycholog.php?a=3