DVD jako praktická pomůcka pro pacientky

Máme pro vás hned tři tituly těchto moderních nosičů, které vám umožní v  klidu doma načerpat potřebné vědomosti, důležité pro zdárné léčení a  také návrat do plnohodnotného života.

První z nich je horkou novinkou, vydanou na začátku prosince obecně prospěšnou společností Dialog Jesenius. Jedná se o Průvodce onemocněním karcinomem prsu, a unikátnost projektu spočívá v tom, že si pacientka i její rodina mohou vyslechnout vše, co se týká nemoci a léčby, z úst řady renomovaných odborníků. Předností je i to, že se k jejich vyjádřením můžete libovolně vracet.

Myslím, že poučenost každé pacientky je nejen žádoucí, ale přispěje také ke zlepšení komunikace mezi námi a našimi ošetřujícími lékaři. Je pak na nás, jaký profit nám větší vhled do celé problematiky, která se nás tak týká, přinese.

V některých kapitolách filmu se vyjadřují i pacientky, také v pražském Mamma HELP centru se natáčelo. DVD je k mání zdarma, distribuujeme jej ve všech Mamma HELP centrech, přijďte si pro něj.

Získat u nás můžete - také zdarma - i další titul na DVD s názvem Jistoty. Jde opět o onkologickou problematiku, tentokrát ale naopak z užšího úhlu pohledu. Ve filmu se protagonisté, pacienti i lékaři, vyjadřují velmi konkrétně a srozumitelně k výsostně intimní záležitosti: k otázkám partnerských vztahů a sexuality v souvislosti s onkologickým onemocněním.

Nesmírně si cením toho, jak otevřeně tu hovoří i dvě mammahelpky, Hanka a Radka. Jsem jim strašně vděčná, že se tohoto tématu nezalekly, zvládly jej s bravurou a jsem přesvědčená, že i jejich osobní výpověď pomůže řadě dalších.

Oborníci, kteří na dané téma hovoří velmi citlivě, mohou i vám osvětlit, jak lze odstranit překážky, které vám třeba právě teď stojí v cestě a ztrpčují vám (možná zbytečně) život.

Za vznikem DVD Jistoty stojí Karel Hořice, také pacient, a vydání finančně podpořilo Ministerstvo zdravotnictví.

A do třetice nemohu nepřipomenout zatím stále ojedinělou pomůcku Cvičení pro ženy po operaci prsu, která vznikla celá v Mamma HELPu už před lety a stále slouží hlavně nově odoperovaným pacientkám.

Jde o půlhodinovou cvičební jednotku, sestavenou profesorkou fyzioterapie Katkou Vaníkovou, díky níž se můžete samy naučit správné provedení správných cviků k uvolnění hrudníku, končetiny na operované straně a také vhodných k prevenci lymfatického otoku.