Rozhovor mezi pacientkou a ošetřujícím lékařem

Představa, že rozhovor mezi pacientkou a jejím ošetřujícím lékařem je vždy snadný, neodpovídá skutečnosti

Často jsme požádáni popsat svoje příznaky, jako bolest, nevolnost a jiné. Je důležité, abychom vedle fyzických potíží mluvili také o pocitech, které máme, jako jsou deprese, úzkost nebo strach.

Snažte se svůj problém popsat co nejpravdivěji. Některé pacientky mají snahu přehánět, protože si myslí, že v tom případě jim bude věnovana větší péče. Jiné, naopak, mají snahu vše zlehčovat, aby ukázaly, že jsou silné a statečné. Cítíte-li, že byste mohly inklinovat k jednomu nebo druhému, snažte se to potlačit. Pokuste se být velice upřímné a popsat svoje potíže neutrálně a pravdivě. To je nejlepší způsob jak docílit toho, aby si lékař nebo sestra udělali pravý obraz o vašich potížích.

Vyložte svůj problém vlastními slovy. To, že ošetřující používají lékařský žargon, neznamená, že se to očekává od pacienta. Vystavujete se nebezpečí používání slov, jejichž smysl chápete jen zčásti a použijete je nevhodně, čímž lékaře a jiné ošetřující přivedete na nesprávnou kolej.

Jestli se stydíte o jistých problémech hovořit, řekněte to nahlas. Již to samo často pomůže, že o nich budete moci nakonec snadněji mluvit.

Pauline

Odkazy

Česká onkologická společnost - mapa psychoonkologické péče

http://www.linkos.cz/pacienti/psycholog.php?a=3