Kniha Třiadvacet dialogů o rakovině

Tato kniha má pomoci lidem v jedné z nejtěžších životních situací, ve  chvíli, kdy začínají svůj boj se zhoubnou nemocí a kdy se - ať již z  jakéhokoli důvodu - cítí osamocení, bezmocní a hledají odpověď na řadu otázek.

Odpovědět na ně by měl především jejich lékař, ale je možné, že některé otázky zůstanou nevyřčeny, možná, že někdy chybí čas nebo trpělivost odpovídat... Právě proto byla napsána tato kniha. Má sloužit nejen nemocným, ale i jejich rodinám a všem, kteří mohou na nelehké cestě podat pomocnou ruku. Má je i podpořit v jejich odhodlání s nemocí bojovat, nevzdávat se, protože díky novým poznatkům vědy se nádorová onemocnění stala dnes již léčitelná...

Doktor Vodvářka se celý život zabývá problematikou zhoubných nádorů a jeho snahou je také zpřístupňovat odborné znalosti laické veřejnosti tak, aby se lidé mohli ve složitých životních situacích způsobenými nádorovými chorobami dobře orientovat, aby jejich chování i snahy vedly k jednomu cíli - k záchraně ohroženého života.

Odkazy:

http://www.galen.cz/idistrik/obchod/titdetail.php?titul_id=156