Program mamografického screeningu v České republice

Tyto stránky vznikly za účelem zvýšení informovanosti veřejnosti o  problematice screeningu a rakoviny prsu a za účelem koordinace odborných aktivit souvisejících se screeningem.

Stránky provozují Asociace mamodiagnostiků České republiky a IBA (Institut biostatistiky a analýz Lékařské a Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity).

Najdete zde vše o diagnostice, aktuální adresy mamodiagnostických center, kde se provádí plošné preventivní vyšetření, tzv. screening, a také on-line poradnu.

Raději předcházet než pozdě přicházet

Nejčastější nádorové onemocnění žen je rakovina prsu. Hned za ním v lékařských statistikách figuruje karcinom děložního čípku. Obě choroby mají společné to, že pro jejich prognózu je zásadní, v jakém stadiu se pacientka začne léčit.

Mamografický screening

Preventivní program pro vyhledávání včasných stadií nádorů umožňuje ženám bezplatné vyšetření prsu. V České republice má na mamografické vyšetření právo každá žena od 45. roku života. Vyšetření se provádí jednou za dva roky.

Akreditovaná screeningová centra

Mamografický screening je provozován na několika desítkách akreditovaných pracovišť, jejichž činnost je průběžně monitorována a kontrolována podle transparentních pravidel. Akreditované pracoviště musí splňovat přísné podmínky.

Navštivujte tedy pravidelně své centrum a myslete na svá prsa!

Odkazy:

http://www.mamo.cz

http://www.mamo.cz/index.php?pg=asociace-mamodiagnostiku

http://www.iba.muni.cz/