Několik rad pro nemocné

Nezůstávejte se svým onemocněním sami. Je vhodné svoje pocity sdělovat, neskrývejte je.

Pokud Vám někdo z rodiny nebo přátel nabídne pomocnou ruku, nebojte se a pomoc přijměte. Může to pomoci od silných emocí na obou stranách.

Pokud máte děti, je vhodné je o nemoci informovat přiměřeně jejich věku. Není na škodu prodiskutovat toto téma s přáteli nebo s psychologem. V této složité životní situaci je nejlepší vytvořit vzájemně propojený trojúhelník důvěry, mezi nemocným, rodinou a přáteli.

Jsou situace, které Vám nepomáhají, nicméně přátelé a blízcí to myslí dobře. Okolí Vás utěšuje, že bude všechno v pořádku. Snaží se Vám dodat odvahu. Sami ale vědí, že to v pořádku není, že jste na začátku léčby. Není vhodné být přehnaně optimistický a nemoc popírat. Snažte se s okolím prokomunikovat svoje pocity a vysvětlit jim, že nechcete situaci moc zlehčovat.

Můžou se Vám hlavou honit různé bezmocné myšlenky, případně můžete propadat hněvu nebo vzteku. Tyto projevy jsou normální, snažte se je sdělit. Nejlépší je komunikovat a sdílet pocity s rodinou nebo blízkými, případně se svým psychologem.

Odkazy

Česká onkologická společnost - mapa psychoonkologické péče

http://www.linkos.cz/pacienti/psycholog.php?a=3